ΗΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ (Β΄ έκδοση)
Συγγραφέας : Χαρίτων-Σαρλ Χιντήρογλου Αλεξάνδρα Στάικου
Κατηγορία : ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Έτος έκδοσης : 2020
Διαστάσεις : 17*24
Αριθμός σελίδων : 308
ISBN : 978-960-12-2486-2
Τιμή : 28,00 €
Περιγραφή : Στην παρούσα δεύτερη έκδοση επιχειρείται μια λεπτομερής ανάλυση των αρχών που διέπουν την Επιστήμη της Ηθολογίας, ενός κλάδου που ασχολείται με τη συμπεριφορά των έμβιων οργανισμών και την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν προκειμένου να επιβιώσουν. Αρχικά, μέσα από ξεχωριστά κεφάλαια επιχειρείται η ανάλυση των βασικών αρχών που σχετίζονται με τη μελέτη της συμπεριφοράς των ζώων, των ειδικών χαρακτηριστικών τους και τους τύπους αυτής της συμπεριφοράς. Ειδική μνεία γίνεται σε ερευνητικά δεδομένα που αφορούν σε αντανακλαστικά, προσανατολισμό, μάθηση και οικολογία της συμπεριφοράς. Επίσης, αναφέρονται όλοι οι τρόποι επικοινωνίας των ζώων που αφορούν σε οπτικά, ακουστικά, οσφρητικά, απτικά και ηλεκτρικά σήματα. Aναλύεται η τροφοληπτική τους συμπεριφορά αλλά και ο τρόπος επιλογής ενδιαιτήματος για κάθε ζώο ξεχωριστά. Λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του επιστημονικού αυτού κλάδου κρίθηκε απαραίτητο να αναλυθούν και ευρύτερες επιστημονικές γνώσεις που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την εν λόγω Επιστήμη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η γνώση των βιοτικών αλληλεπιδράσεων που συντελούν στην ερμηνεία της οικολογίας της συμβίωσης όσο και στους λόγους για τους οποίους υιοθετούν συγκεκριμένες στρατηγικές ζωής οι εκάστοτε οργανισμοί. Επίσης, ξεχωριστό κεφάλαιο έχει αφιερωθεί στη συμπεριφορά του ανθρώπου υπό το πρίσμα μια εξελικτικής προσέγγισης. Η «Ηθολογία Ζώων» απευθύνεται σε φοιτητές των τμημάτων βιολογίας και γεωπονίας με σκοπό να πάρουν τις απαντήσεις που χρειάζονται για την εξελικτική συμπεριφορά των ζώων, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου. • Ο Χαρίτων-Σαρλ Χιντήρογλου είναι Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η Αλεξάνδρα Στάικου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
     
Αρχική σελίδα   Ιστορικό   Νέες κυκλοφορίες   Κατάλογος βιβλίων   Τιμοκατάλογος   Περιοδικά   Αναζήτηση   Επικοινωνία