Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ (Γ΄ έκδοση)
Συγγραφέας : Κ. Φυτιάνος
Κατηγορία : ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠ. - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΕΧΝ/ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έτος έκδοσης : 2017
Διαστάσεις : 17*24
Αριθμός σελίδων : 340
ISBN : 978-960-12-2321-6
Τιμή : 30,00 €
Περιγραφή : Η τρίτη έκδοση του βιβλίου μελετά τις πηγές ρύπανσης των θαλασσών, μέσα από τα πιο σημαντικά σύγχρονα προβλήματα, όπως τα χημικά, τα βιομηχανικά και γεωργικά απόβλητα, τις πετρελαιοκηλίδες, τα μη επεξεργασμένα λύματα, τον ευτροφισμό, τα βαρέα μέταλλα, τις ραδιενεργές ουσίες, τα θαλάσσια απορρίμματα και την υπεραλίευση. Μερικά από τα νέα κεφάλαια της τρίτης έκδοσης είναι οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία της τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση των πετρελαιοκηλίδων και οι νέες μέθοδοι αντιμετώπισής τους, η οξίνιση των ωκεανών, τα μικροπλαστικά, η ερυθρά παλίρροια, η παράνομη αλιεία, τα θαλάσσια ατυχήματα και τα νέα δεδομένα για τον Θερμαΐκό Κόλπο. Επίσης δίνονται οι νέες κατευθύνσεις και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης στα κράτη-μέλη καθώς και η ελληνική νομοθεσία για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικό προσωπικό και σε φοιτητές τόσο του προπτυχιακού όσο και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στα τμήματα Χημείας, Βιολογίας, Περιβάλλοντος και Θαλάσσιων ερευνών, καθώς επίσης και σε επιστήμονες που ασχολούνται με θέματα της θάλασσας. • Ο Κώστας Φυτιάνος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
     
Αρχική σελίδα   Ιστορικό   Νέες κυκλοφορίες   Κατάλογος βιβλίων   Τιμοκατάλογος   Περιοδικά   Αναζήτηση   Επικοινωνία