ΤΑ «ΚΑΛΩΣ ΚΕΙΜΕΝΑ» ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ Για φοιτητές και σπουδαστές προχωρημένης ελληνομάθειας (Γ΄ αναθεωρημένη έκδοση)
Συγγραφέας : Γωγώ Γαβριηλίδου
Κατηγορία : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚ
Έτος έκδοσης : 2017
Διαστάσεις : 17*24
Αριθμός σελίδων : 292
ISBN : 978-960-12-2312-4
Τιμή : 20,00 €
Περιγραφή : Ένα εγχειρίδιο διδασκαλίας για την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα που απευθύνεται σε φοιτητές και σπουδαστές προχωρημένης ελληνομάθειας για τα Επίπεδα Γ1 και Γ2. O κεντρικός του στόχος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την Κατανόηση – Παραγωγή Γραπτού Λόγου και Κατανόηση – Παραγωγή Προφορικού Λόγου. Τα κείμενα –αυθεντικός γραπτός λόγος– καλύπτουν ένα ευρύ θεματολόγιο, το οποίο αφορά στη σύγχρονη αντίληψη για τη γλώσσα και τον πολιτισμό. Oι ασκήσεις συστηματοποιούν τη δυναμική των κειμένων με πιο διδακτικό τρόπο. Η θεματική των ενοτήτων και το συνολικό υλικό του εγχειριδίου στηρίζεται και κατηγοριοποιείται με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (Common European Framework) για το προχωρημένο επίπεδο ελληνομάθειας. Το βιβλίο αποτελείται από τις ενότητες: 1. Γλώσσα, 2. Δημόσιος Βίος – Κοινωνία, 3. Περιβάλλον – Οικολογία, 4. Πολιτισμός – Παραδόσεις, 5. Ψυχολογία. Οι ενότητες περιλαμβάνουν: α) Δραστηριότητες και ασκήσεις για όλες τις δεξιότητες, β) Πίνακες γραμματικής, γ) Τα κείμενα των ασκήσεων Κατανόησης Προφορικού Λόγου, δ) Παραρτήματα και ε) Τις απαντήσεις στις ασκήσεις και δραστηριότητες. Η έκδοση περιλαμβάνει CD με εκφωνήσεις κειμένων για τις ασκήσεις κατανόησης προφορικού λόγου που βρίσκονται στο βιβλίο. • Η Γωγώ Γαβριηλίδου διδάσκει στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ανήκει στο μόνιμο διδακτικό προσωπικό (ΕΕΠ).
     
Αρχική σελίδα   Ιστορικό   Νέες κυκλοφορίες   Κατάλογος βιβλίων   Τιμοκατάλογος   Περιοδικά   Αναζήτηση   Επικοινωνία