ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Συνοπτική και εικονογραφημένη (Γ΄ έκδοση)
Συγγραφέας : Νίκος Τάσκος
Κατηγορία : ΙΑΤΡΙΚΗ
Έτος έκδοσης : 2016
Διαστάσεις : 17*24
Αριθμός σελίδων : 372
ISBN : 978-960-12-2287-5
Τιμή : 38,00 €
Περιγραφή : Bασικός στόχος και της 3ης έκδοσης του βιβλίου είναι να δώσει περισσότερα στοιχεία στους φοιτητές και τις φοιτήτριες, για την καλύτερη κλινική κατανόηση, προσέγγιση και αξιολόγηση του νευρολογικού ασθενή. Κύρια προσθήκη στη νέα έκδοση είναι η παρουσίαση 22 νέων κλινικών περιστατικών, ώστε με το συνολικό αριθμό των 51, να καλυφθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, οι βασικοί διαγνωστικοί προβληματισμοί και χειρισμοί της καθημερινής κλινικής πράξης. Τα δύο νέα κεφάλαια είναι η δευτερεύουσα προσθήκη. Στο πρώτο γίνεται προσπάθεια με σχηματική παράσταση, να συνδεθεί η νευρολογία με τις άλλες ιατρικές ειδικότητες, κατά τη πρώτη εκτίμηση του ασθενή στα εξωτερικά γενικά ιατρεία. Έτσι διευκολύνεται η διαγνωστική διαδικασία, βασισμένη στο ιστορικό και στα κλινικά σημεία, για την κατεύθυνση του ασθενή στην απαραίτητη ιατρική ειδικότητα. Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται να επανασυνδεθούν στοιχειωδώς οι δύο ιδιαίτερα στενές ειδικότητες της νευρολογίας και της ψυχιατρικής, με τις κοινές καταβολές και την προσομοιάζουσα αρκετές φορές, ιδιαίτερα στην τρίτη ηλικία, κλινική συμπεριφορά. • Ο Νίκος Τάσκος είναι Ομότιμος Καθηγητής Νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Δείτε τα περιεχόμενα
     
Αρχική σελίδα   Ιστορικό   Νέες κυκλοφορίες   Κατάλογος βιβλίων   Τιμοκατάλογος   Περιοδικά   Αναζήτηση   Επικοινωνία