ΓΕΝΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ - Τόμος Β΄ (Γ΄ έκδοση) - Ροή του υπόγειου νερού προς τα υδρομαστευτικά έργα. Κατασκευή υδρομαστευτικών έργων
Συγγραφέας : Γεώργιος Χ. Σούλιος
Κατηγορία : ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠ. - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΕΧΝ/ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έτος έκδοσης : 2015
Διαστάσεις : 17*24
Αριθμός σελίδων : 352
ISBN : 978-960-12-2217-2
Τιμή : 33,00 €
Περιγραφή : Η βελτιωμένη τρίτη έκδοση του δεύτερου τόμου της «Γενικής Υδρογεωλογίας» αναφέρεται στην εκμετάλλευση του υπόγειου νερού (ροή προς τα υδρομαστευτικά έργα, κατασκευή υδρομαστευτικών έργων). Τα θέματα αυτά έχουν μεγάλο πρακτικό ενδιαφέρον για τους Υδρογεωλόγους και τους επιστήμονες που ασχολούνται με τους υδάτινους πόρους. Η συγγραφή έγινε με την ίδια μεθοδολογία, τους ίδιους κανόνες και τους ίδιους στόχους που γράφτηκαν και οι υπόλοιποι τόμοι της σειράς. Στα θέματα ορολογίας χρησιμοποιήθηκαν γνωστοί δόκιμοι όροι ή, όπου χρειάστηκε, έγινε εισαγωγή νέων όρων για πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιογραφία. • Ο Γεώργιος Σούλιος είναι Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
     
Αρχική σελίδα   Ιστορικό   Νέες κυκλοφορίες   Κατάλογος βιβλίων   Τιμοκατάλογος   Περιοδικά   Αναζήτηση   Επικοινωνία