ΒΟΤΑΝΙΚΗ Μορφολογία και ανατομία φυτών (Β΄ έκδοση)
Συγγραφέας : Αρτέμιος Μποζαμπαλίδης
Κατηγορία : ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠ. - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΕΧΝ/ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έτος έκδοσης : 2015
Διαστάσεις : 17*24
Αριθμός σελίδων : 482
ISBN : 978-960-12-2208-0
Τιμή : 45,00 €
Περιγραφή : H Μορφολογία και Ανατομία των οργανισμών είναι μια θεμελιώδης επιστήμη, η γνώση της οποίας αποτελεί προϋπόθεση για τη μελέτη των οργανισμών σε άλλους επιστημονικούς τομείς, όπως η Φυσιολογία, η Παθολογία, η Ταξινομική, η Γενετική, η Κυτταρολογία, η Οικολογία, η Παλαιοντολογία, η Βιοτεχνολογία, κτλ. Η ύλη του βιβλίου χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο πραγματεύεται το φυτικό κύτταρο και γίνεται σε αυτό περιγραφή των διαφόρων οργανιδίων και άλλων εγκλείστων στοιχείων, στα οποία λαμβάνει χώρα ο κυτταρικός μεταβολισμός. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στους φυτικούς ιστούς, δηλ. σε συναθροίσεις κυττάρων, τα οποία ανάλογα με τη λειτουργία τους, έχουν και διαφορετική μορφολογία και αναπτυξιακό πρότυπο. Στο τρίτο μέρος, στο οποίο δίνεται η μεγαλύτερη έμφαση, γίνεται αναφορά στα φυτικά όργανα. Μελετάται η μορφολογία και ανατομία του βλαστού, του φύλλου, της ρίζας, του άνθους, του καρπού και του σπέρματος. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, η ύλη της δεύτερης έκδοσης είναι περισσότερη από εκείνη της πρώτης. Οι αριθμημένες εικόνες είναι 309, αλλά επειδή πολλές από αυτές είναι σύνθετες, ο συνολικός αριθμός των επιμέρους εικόνων ανέρχεται στις 545. Κάθε κεφάλαιο τελειώνει με την παράθεση μιας σειράς ερωτήσεων πάνω στα προηγηθέντα αντικείμενα, η οποία αποσκοπεί στον έλεγχο εμπέδωσης της αποκτηθείσας πληροφόρησης. Στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται ένας κατάλογος από ξενόγλωσσα βιβλία και περιοδικά, ώστε να ανατρέξει σε αυτά ο αναγνώστης που επιθυμεί και ενδιαφέρεται να αντλήσει περισσότερη πληροφόρηση πάνω σε συγκεκριμένα θέματα της Μορφολογίας και Ανατομίας των φυτών.
Δείτε τα περιεχόμενα
     
Αρχική σελίδα   Ιστορικό   Νέες κυκλοφορίες   Κατάλογος βιβλίων   Τιμοκατάλογος   Περιοδικά   Αναζήτηση   Επικοινωνία