ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Πλαίσιο, εργαλεία, στρατηγική
Συγγραφέας : Γιώργος Τσουρβάκας
Κατηγορία : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Έτος έκδοσης : 2012
Διαστάσεις : 17*24
Αριθμός σελίδων : 428
ISBN : 978-960-12-2099-4
Τιμή : 33,00 €
Περιγραφή : Τα ΜΜΕ και οι πολιτιστικοί οργανισμοί αποτελούν ίσως τον κρισιμότερο επιχειρηματικό κλάδο στη σύγχρονη εποχή όχι τόσο λόγω των οικονομικών μεγεθών όσο κυρίως λόγω της επιρροής του στην πολιτική, στην οικονομία, το μοντέλο παραγωγής, τον πολιτισμό, τις διεθνείς σχέσεις, την παγκοσμιοποίηση στον τρόπο ζωής και τις ανθρώπινες σχέσεις. Λόγω αυτής της επιρροής οι οργανωτικές δομές και η οικονομική τους λειτουργία χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητα όσο αφορά τη διαχείρισή τους. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου αναπτύσσεται το θεωρητικό πλαίσιο της οργάνωσης και διοίκησης των επικοινωνιακών και πολιτιστικών οργανισμών. Αναλύονται οι διαφορές των επικοινωνιακών και πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών από τα εμπορεύματα, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της θεωρίας του μάνατζμεντ των συγκεκριμένων οργανισμών. Στο δεύτερο μέρος αναλύεται η επιχειρησιακή διοίκηση των επικοινωνιακών και πολιτιστικών οργανισμών στην πράξη, ενώ στο τρίτο και τελευταίο μέρος αναπτύσσονται οι στρατηγικές απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και οι εταιρικές στρατηγικές ανάπτυξης, διεθνοποίησης, συμμαχιών, συγχωνεύσεων και εξαγορών με βάση την ανάλυση περιπτώσεων. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον και χρήσιμο μέρος του βιβλίου πέραν του θεωρητικού πλαισίου είναι η παρουσίαση παραδειγμάτων και συγκεκριμένων, πραγματικών περιπτώσεων τέτοιων οργανισμών. Το βιβλίο είναι χρήσιμο για φοιτητές επικοινωνίας, δημοσιογραφίας, οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και οικονομικών σπουδών αλλά και για τα διοικητικά στελέχη των αντίστοιχων επιχειρήσεων.
     
Αρχική σελίδα   Ιστορικό   Νέες κυκλοφορίες   Κατάλογος βιβλίων   Τιμοκατάλογος   Περιοδικά   Αναζήτηση   Επικοινωνία