ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ Γεωλογικοί χάρτες και τομές
Συγγραφέας : Μάρκος Δ. Τρανός
Κατηγορία : ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠ. - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΕΧΝ/ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έτος έκδοσης : 2011
Διαστάσεις : 21*28
Αριθμός σελίδων : 306
ISBN : 978-960-12-2040-6
Τιμή : 36,00 €
Περιγραφή : Το βιβλίο πραγματεύεται το βασικό αντικείμενο των γεωλόγων, τη γεωλογική χαρτογράφηση, μέσα από τους γεωλογικούς χάρτες και τις γεωλογικές τομές. Παραθέτει όλα εκείνα τα γεωλογικά στοιχεία σκέψης, μεθοδολογίας και τεχνικής, τα οποία απαιτούνται για την ορθή ανάγνωση, ερμηνεία και κατασκευή τους. Βοηθά στην πληρέστερη αντίληψη και γνώση όχι μόνο της γεωμετρίας των γεωλογικών μονάδων και δομών αλλά και του τρόπου της συναρμογής τους στο χώρο και το χρόνο. Το βιβλίο περιλαμβάνει ακόμη χρήσιμες μεθόδους και τεχνικές επίλυσης γεω­μετρικών προβλημάτων σχετικών με αυτά της εφαρμοσμένης γεωλογίας. Ένα σημαντικό επιπρόσθετο κομμάτι του βιβλίου αποτελεί η παράθεση ξενόγλωσσης ορολογίας και της απόδοσής της με αντίστοιχους ελληνικούς όρους. Απευθύνεται σε φοιτητές των Γεωλογικών Τμημάτων αλλά και σε φοιτητές Σχολών το αντικείμενο των οποίων απαιτεί τη χρήση γεωλογικών χαρτών. Απευθύνεται όμως και σε κάθε επαγγελματία που το αντικείμενο εργασίας του απαιτεί τη χρήση και κυρίως την κατασκευή γεωλογικών χαρτών. / This book deals with the geologists’ major subject, the geological mapping, through the geological maps and cross-sections. It provides all those geological elements, methodologies and techniques needed to properly read, interpret and construct them. It helps gaining a deeper understanding and perception of the geometry of geological map units and structures, not only on the Earth’s surface, but in 4D (space and time). The book also includes practical methods and techniques on solving geometrical problems relating to the Applied Geology. An additional, but of paramount importance, feature of the book is that it provides both Greek and English geological terms. It is suitable to the Geology undergraduate students, but also to students of those Schools the subject of which needs the usage of geological maps. It is also useful to any professional who use and more importantly construct geological maps.
     
Αρχική σελίδα   Ιστορικό   Νέες κυκλοφορίες   Κατάλογος βιβλίων   Τιμοκατάλογος   Περιοδικά   Αναζήτηση   Επικοινωνία