ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Συγγραφέας : Δημοσθένης Μ. Μουντράκης
Κατηγορία : ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠ. - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΕΧΝ/ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έτος έκδοσης : 2010
Διαστάσεις : 21*28
Αριθμός σελίδων : 374
ISBN : 978-960-12-1970-7
Τιμή : 45,00 €
Περιγραφή : Το βιβλίο περιλαμβάνει δύο μέρη: τη Γεωλογία της Ελλάδας και τη Γεωτεκτονική Εξέλιξη αυτής. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου που αναφέρεται στη Γεωλογία της Ελλάδας μετά από μια εκτεταμένη εισαγωγή στις απαραίτητες έννοιες της παγκόσμιας τεκτονικής και γεωδυναμικής και τον προσδιορισμό της γεωτεκτονικής θέσης του χώρου της Ελλάδας, γίνεται αναλυτική παρουσίαση της διαίρεσης της Ελλάδας σε γεωλογικές ζώνες και αναλυτική περιγραφή της λιθοστρωματογραφίας, της τεκτονικής και της ορογενετικής εξέλιξης κάθε ζώνης. Το δεύτερο μέρος του βιβλίου πραγματεύεται τη Γεωτεκτονική Εξέλιξη του Ελληνικού ορογενούς και του ευρύτερου Μεσογειακού χώρου στον οποίο εντάσσεται η Ελλάδα. Είναι περισσότερο θεωρητικό-ερευνητικό και είναι γραμμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθήσει στην κατανόηση του προβληματισμού των γεωεπιστημόνων για την εξέλιξη των ορογενετικών συστημάτων και γενικότερα στην κατανόηση των θεμάτων με τα οποία ασχολείται η βασική γεωλογική έρευνα στον τόπο μας από επιστήμονες-ερευνητές που έρχονται από όλο τον κόσμο. Για τον λόγο αυτό δεν γίνεται δογματική παράθεση συγκεκριμένων και αμετάβλητων γνώσεων αλλά παραθέτονται πιθανές ερμηνείες με ανάλυση όλων των διαφορετικών απόψεων που έχουν εκφρασθεί με τη μορφή επιστημονικών δημοσιεύσεων.
Δείτε τα περιεχόμενα
     
Αρχική σελίδα   Ιστορικό   Νέες κυκλοφορίες   Κατάλογος βιβλίων   Τιμοκατάλογος   Περιοδικά   Αναζήτηση   Επικοινωνία