ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Πρώτες Βοήθειες
Συγγραφέας : Λάζαρος Ι. Τσούσκας
Κατηγορία : ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΑ, ΙΑΤΡΙΚΗ
Έτος έκδοσης : 2007
Διαστάσεις : 21*29
Αριθμός σελίδων : 314
ISBN : 978-960-12-1612-6
Τιμή : 37,00 €
Περιγραφή : Η «Επείγουσα Νοσηλευτική Φροντίδα» (Emergency Nursing Care) αποτελεί μια ζωτικής σημασίας και συνεχώς αναπτυσσόμενη και διευρυνόμενη εξειδίκευση της ιατρικής και της νοσηλευτικής επιστήμης. Ο σκοπός του αντικειμένου του βιβλίου είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές της ιατρικής και νοσηλευτικής επιστήμης με γνώσεις και δεξιότητες ώστε ενα μπορούν να παρέχουν αποτελεσματικά τις «Πρώτες Βοήθειες» και να αντιμετωπίζουν ένα επείγον περιστατικό άμεσα στο χώρο του ατυχήματος, του νοσοκομείου και της κοινότητας. Αρχίζοντας από τις βασικές αρχές της αντιμετώπισης των κατεπειγόντων εκτάκτων περιστατικών, στη συνέχεια συμπεριλαμβάνονται οι μέσης βαρύτητας κακώσεις και τραύματα και τελικά τα δευτερεύοντα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην καθημερινή κλινική πράξη, όπως είναι η απλή αιμορραγία και η μέθη. Η παρουσίαση της ύλης με τη μορφή των θεμάτων αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση της έγκαιρης και αποτελεσματικής εφαρμογής των Πρώτων Βοηθειών, ενώ η παράθεση των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής αποβλέπει στη διασφάλιση της εμπέδωσης των γνώσεων του φοιτητή και στην εξυπηρέτηση του σκοπού των εξετάσεων.
Δείτε τα περιεχόμενα
     
Αρχική σελίδα   Ιστορικό   Νέες κυκλοφορίες   Κατάλογος βιβλίων   Τιμοκατάλογος   Περιοδικά   Αναζήτηση   Επικοινωνία