ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ Εξερευνώντας τον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας (1984-2004)
Συγγραφέας : Γ. Τσόκας Γ. Βεργεμέζης Γ. Τσούρλος Σ. Δρούγου Χ. Σαατσόγλου-Παλιαδέλλη
Κατηγορία : ΤΕΧΝΗ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ - ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Έτος έκδοσης : 2006
Διαστάσεις : 17*24
Αριθμός σελίδων : 108
ISBN : 960-12-1480-1
Τιμή : 14,00 €
Περιγραφή : Το βιβλίο πραγματεύεται την εφαρμογή γεωφυσικών μεθόδων εξερεύνησης του υπεδάφους με σκοπό τον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση θαμμένων αρχαιοτήτων στη Βεργίνα. Τα αποτελέσματα αυτών των εφαρμογών, συνδυασμένα με τα ανασκαφικά πορίσματα κατατίθενται στις σελίδες του βιβλίου, ως μια πρώτη, αλλά σφαιρική απόπειρα να καταδειχθούν οι δυνατότητες που προκύπτουν από τη συνεργασία της Αρχαιολογίας με την Αρχαιομετρία και τις μεθόδους της. Περιγράφονται η μέθοδος της γεωηλεκτρικής χαρτογράφησης, της μαγνητικής χαρτογράφησης, της γεωηλεκτρικής τομογραφίας και του ραντάρ υπεδάφους, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την εξερεύνηση της Βεργίνας. Γίνεται περιληπτική αναφορά στον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και ερμηνείας των δεδομένων, χωριστά για κάθε μέθοδο διασκόπησης. Τέλος, παρουσιάζονται επίσης τα αποτελέσματα της έρευνας όπως προέκυψαν για κάθε μια μέθοδο.
     
Αρχική σελίδα   Ιστορικό   Νέες κυκλοφορίες   Κατάλογος βιβλίων   Τιμοκατάλογος   Περιοδικά   Αναζήτηση   Επικοινωνία