ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Παρακίνηση - Εξουσία
Συγγραφέας : Γ. Μάρκοβιτς
Κατηγορία : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Έτος έκδοσης : 2002
Διαστάσεις : 17*24
Αριθμός σελίδων : 190
ISBN : 960-12-1129-2
Τιμή : 18,00 €
Περιγραφή : Το βιβλίο είναι δομημένο σε δεκατρία κεφάλαια, τα οποία έχουν στόχο να καλύψουν ένα εύρος θεμάτων που σχετίζονται με τη Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού, εμβαθύνοντας σε τέτοιο βαθμό, ώστε ο αναγνώστης να κατανοήσει τις έννοιες που αναλύονται και να εξοικειωθεί μαζί τους. Επικεντρώνει την ανάλυση στη διάγνωση των ανθρωπίνων αναγκών και συμπεριφορών που διαμορφώνονται και αναπτύσσονται στον εργασιακό χώρο και στην προσπάθεια διοίκησης και παρακίνησης των υποκειμένων, ώστε να επιτευχθούν οι οργανωτικοί στόχοι και οι επιθυμίες της διοίκησης. Παρουσιάζονται οι βασικές θεωρητικές σχολές που προσπάθησαν να ερμηνεύσουν την παρακίνηση, μέσα από διαφορετικές και συχνά συγκρουόμενες μεταξύ τους αντιλήψεις και προσεγγίσεις. Θέματα, όπως είναι οι νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας, η αξιολόγηση του προσωπικού, οι τεχνικές διοίκησης και εποπτείας του προσωπικού, η χρησιμοποίηση της εξουσίας για την παρακίνηση και την πειθώ των εργαζομένων, η πρακτική αξιοποίηση όρων, για παράδειγμα η οργανωτική εμπλοκή, η λειτουργική ευελιξία, η απασχολησιμότητα, το ψυχολογικό συμβόλαιο, οι μορφές εξουσίας και πολλές άλλες καλύπτονται σε σημαντικό βαθμό και παρουσιάζονται μέσα από μια κριτική και ριζοσπαστική σκοπιά.
     
Αρχική σελίδα   Ιστορικό   Νέες κυκλοφορίες   Κατάλογος βιβλίων   Τιμοκατάλογος   Περιοδικά   Αναζήτηση   Επικοινωνία